1.Tepaga-pastga

Boshingizni qimirlatmasdan ko'zlaringizni yuqoriga va pastga qarab harakatlantiring.Ko'rishni yaxshilash uchun ushbu mashqni 5 marta bajaring.

2.Chapga-o'ngga

Boshingizni qimirlatmasdan ko'zlaringizni chapga va o'ngga qarab harakatlantiring. Ko'rishni yaxshilash uchun ushbu mashqni 4 marta bajaring.

3.Dioganal shaklda

Boshingizni qimirlatmasdan ko'zlaringizni dioganal shaklda harakatlantiring. Ko'rishni yaxshilash uchun ushbu mashqni 5 marta bajaring.

4.Yuqoridan pastga Zig-zag

Yuqoridan pastga zig-zag usuli ko'zingizga yumshoq massaj beradi. Yuqoridan pastga zig-zag usuli ko'zingizning mukammal harakatini ta'minlaydi. Ushbu mashqni 3 marta takrorlang.

5.Chapdan o'ngga Zig-zag

Chapdan o'ngga zig-zag usuli ko'zingizga yumshoq massaj beradi. Chapdan o'ngga ikkita zig-zag usuli ko'zingizning mukammal harakatini ta'minlaydi. Ushbu mashqni 3 marta takrorlang.

6.Sakkiz usuli mashqi

Tasavvuringizda 8 ni hosil qiling va 8 shaklida ko'zingizni harakatlantiring. Ko'zlaringizning jismoniy harakatlarini boshqarish uchun ajoyib mashq. Ushbu mashqni 5 marta takrorlang.

7.Aylana usuli

Ko'rishni yaxshilash uchun ko'zlaringizni soat yo'nalishi bo'yicha harakatlantiring. Ushbu mashqni 5 marta takrorlang.

8.Doira usuli

Ko'rishni yaxshilash uchun ko'zlaringizni doira yo'nalishi bo'yicha harakatlantiring. Ushbu mashqni 5 marta takrorlang.

MASHQ TUGADI